Искров, Г. и Стефанов, Р. (2019) Имат ли принудителните лицензии място в дебата за достъпа до иновативни терапии?, Редки болести и лекарства сираци, 10(2), с-ци 3-4. Available at: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/68 (отворен на: 22Септември2019).