Левтерова, Б. (2019) Акромегалия – епидемиологични данни и въздействие върху качество на живот на пациентите, Редки болести и лекарства сираци, 10(2), с-ци 5-9. Available at: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/69 (отворен на: 16Септември2019).