Камушева, М., Въндева, С., Еленкова, А., Захариева, С. и Петрова, Г. (2019) Клинични ползи и финансова тежест на pasireotidе, Редки болести и лекарства сираци, 10(2), с-ци 10-17. Available at: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/70 (отворен на: 16Септември2019).