Пеев, И. и Тончев, Ц. (2019) Рядък случай на цепка на устната – хирургично-ортодонтско лечение, Редки болести и лекарства сираци, 10(2), с-ци 18-21. Available at: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/71 (отворен на: 16Септември2019).