Мусурлиева, Н. (2019) Орални прояви при пациенти с бъбречна тубулна ацидоза, Редки болести и лекарства сираци, 10(2), с-ци 22-24. Available at: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/72 (отворен на: 16Септември2019).