Райчева, Р. и Стефанов, Р. (2019) Проектиране на модел за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ практики, Редки болести и лекарства сираци, 10(2), с-ци 31-36. Available at: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/75 (отворен на: 16Септември2019).