Цолов, Р., Йорданов, Г. и Пеев, И. (2019) Проследяване на рецидив на epulis gigantocellularis – клиничен случай, Редки болести и лекарства сираци, 10(2), с-ци 37-39. Available at: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/76 (отворен на: 16Септември2019).