[1]
В. Божилов, М. Мазнев, and С. Дерменджиев, “Рядък случай на екстремна метформин-асоциирана лактат ацидоза при COVID-19 реконвалесцентна пациентка със смесена медикаментозна интоксикация”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 12, no. 3, pp. 5-9, Nov. 2021.