[1]
К. Костадинов and Н. Мусурлиева, “Исторически преглед на дефиницията за редки тумори в контекста на здравните политики”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 14, no. 2, pp. 6-12, Nov. 2023.