[1]
Ж. Грудева-Попова, В. Попов, Е. Белева, Ж. Калинов, Г. Райчева, and М. Вълчева, “Адренокортикален карцином, асоцииран с белодробна тромбоемболия – литературен обзор и клиничен случай”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 7, no. 4, pp. 3-6, Dec. 2016.