[1]
Н. Мусурлиева, “Връзка между орално и общо здраве – клиничен случай на пациент с цитомегаловирус, токсоплазмоза и множествен кариес”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 7, no. 2, pp. 26-27, Sep. 2018.