[1]
Г. Искров и Р. Стефанов, Имат ли принудителните лицензии място в дебата за достъпа до иновативни терапии?, Редки болести и лекарства сираци, том 10, бр 2, с-ци 3-4, Юли 2019.