[1]
Б. Левтерова, Акромегалия – епидемиологични данни и въздействие върху качество на живот на пациентите, Редки болести и лекарства сираци, том 10, бр 2, с-ци 5-9, Юли 2019.