[1]
М. Камушева, С. Въндева, А. Еленкова, С. Захариева, и Г. Петрова, Клинични ползи и финансова тежест на pasireotidе, Редки болести и лекарства сираци, том 10, бр 2, с-ци 10-17, Юли 2019.