[1]
И. Пеев и Ц. Тончев, Рядък случай на цепка на устната – хирургично-ортодонтско лечение, Редки болести и лекарства сираци, том 10, бр 2, с-ци 18-21, Юли 2019.