[1]
Н. Мусурлиева, Орални прояви при пациенти с бъбречна тубулна ацидоза, Редки болести и лекарства сираци, том 10, бр 2, с-ци 22-24, Юли 2019.