[1]
Р. Райчева и Р. Стефанов, Проектиране на модел за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ практики, Редки болести и лекарства сираци, том 10, бр 2, с-ци 31-36, Юли 2019.