[1]
Р. Цолов, Г. Йорданов, и И. Пеев, Проследяване на рецидив на epulis gigantocellularis – клиничен случай, Редки болести и лекарства сираци, том 10, бр 2, с-ци 37-39, Юли 2019.