Божилов, В., М. Мазнев, and С. Дерменджиев. “Рядък случай на екстремна метформин-асоциирана лактат ацидоза при COVID-19 реконвалесцентна пациентка със смесена медикаментозна интоксикация”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 12, no. 3, Nov. 2021, pp. 5-9, doi:10.36865/2021.v12i3.145.