Грудева-Попова, Ж., В. Попов, Е. Белева, Ж. Калинов, Г. Райчева, and М. Вълчева. “Адренокортикален карцином, асоцииран с белодробна тромбоемболия – литературен обзор и клиничен случай”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 7, no. 4, Dec. 2016, pp. 3-6, doi:10.36865/2016.v7i4.39.