Мусурлиева, Н. “Връзка между орално и общо здраве – клиничен случай на пациент с цитомегаловирус, токсоплазмоза и множествен кариес”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 7, no. 2, Sept. 2018, pp. 26-27, doi:10.36865/2016.v7i2.53.