Искров, Г., и Р. Стефанов. Имат ли принудителните лицензии място в дебата за достъпа до иновативни терапии?. Редки болести и лекарства сираци, том 10, бр 2, July 2019, с-ци 3-4, http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/68.