Камушева, М., С. Въндева, А. Еленкова, С. Захариева, и Г. Петрова. Клинични ползи и финансова тежест на Pasireotidе. Редки болести и лекарства сираци, том 10, бр 2, July 2019, с-ци 10-17, http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/70.