Мусурлиева, Н. “Орални прояви при пациенти с бъбречна тубулна ацидоза”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 10, no. 2, July 2019, pp. 22-24, doi:10.36865/2019.v10i2.72.