Мусурлиева, Н. Орални прояви при пациенти с бъбречна тубулна ацидоза. Редки болести и лекарства сираци, том 10, бр 2, July 2019, с-ци 22-24, http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/72.