Райчева, Р., и Р. Стефанов. Проектиране на модел за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ практики. Редки болести и лекарства сираци, том 10, бр 2, July 2019, с-ци 31-36, http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/75.