Спасова, Виктория, Весела Карамишева, Алън Начев, Лилия Колева, Юрий Тодоров, and Драга Тончева. “Клиничен случай – гигантска лейомиома, маскирана като малигнен яйчников тумор”. Редки болести и лекарства сираци 10, no. 4 (January 4, 2020): 5-7. Accessed October 31, 2020. http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/103.