Иванов, Златин, Радостина Симеонова, and Румен Стефанов. “Клиничен случай на пациент с неврофибром на плексус брахиалис – роля на физиотерапията в мултидисциплинарния екип”. Редки болести и лекарства сираци 11, no. 1 (June 1, 2020): 12-15. Accessed October 30, 2020. http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/108.