Искров, Георги, and Румен Стефанов. “Може ли да очакваме централизирано договаряне на достъп до лекарства сираци в ЕС?”. Редки болести и лекарства сираци 12, no. 3 (November 15, 2021): 3-4. Accessed December 3, 2022. http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/143.