Грудева-Попова, Жанет, Веселин Попов, Елина Белева, Живко Калинов, Габриела Райчева, and Мариана Вълчева. “Адренокортикален карцином, асоцииран с белодробна тромбоемболия – литературен обзор и клиничен случай”. Редки болести и лекарства сираци 7, no. 4 (December 15, 2016): 3-6. Accessed July 16, 2024. http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/39.