Джамярова, Розина, Елена Енева, Радостина Симеонова, Евелина Попова, Георги Искров, Цонка Митева-Катранджиева, and Румен Стефанов. “Нагласи и мнения на лекари и пациенти относно прилагане на наративната медицина в България: резултати от фокус група”. Редки болести и лекарства сираци 7, no. 1 (March 15, 2016): 15-17. Accessed May 21, 2024. http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/48.