Мусурлиева, Нина. “Връзка между орално и общо здраве – клиничен случай на пациент с цитомегаловирус, токсоплазмоза и множествен кариес”. Редки болести и лекарства сираци 7, no. 2 (September 15, 2018): 26-27. Accessed April 22, 2024. http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/53.