Искров, Георги, и Румен Стефанов. Имат ли принудителните лицензии място в дебата за достъпа до иновативни терапии?. Редки болести и лекарства сираци 10, no. 2 (Юли 30, 2019): 3-4. отворен на Септември 16, 2019. http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/68.