Камушева, Мария, Силвия Въндева, Атанаска Еленкова, Сабина Захариева, и Генка Петрова. Клинични ползи и финансова тежест на Pasireotidе. Редки болести и лекарства сираци 10, no. 2 (Юли 30, 2019): 10-17. отворен на Септември 16, 2019. http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/70.