Камушева, Мария, Силвия Въндева, Атанаска Еленкова, Сабина Захариева, and Генка Петрова. “Клинични ползи и финансова тежест на Pasireotidе”. Редки болести и лекарства сираци 10, no. 2 (July 30, 2019): 10-17. Accessed January 22, 2020. http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/70.