Райчева, Ралица, и Румен Стефанов. Проектиране на модел за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ практики. Редки болести и лекарства сираци 10, no. 2 (Юли 30, 2019): 31-36. отворен на Септември 16, 2019. http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/75.