1.
Искров Г, Стефанов Р. Може ли да очакваме централизирано договаряне на достъп до лекарства сираци в ЕС?. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Nov.15 [cited 2022Dec.3];12(3):3-. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/143