1.
Божилов В, Мазнев М, Дерменджиев С. Рядък случай на екстремна метформин-асоциирана лактат ацидоза при COVID-19 реконвалесцентна пациентка със смесена медикаментозна интоксикация. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Nov.15 [cited 2022Dec.3];12(3):5-. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/145