1.
Костадинов К, Мусурлиева Н. Исторически преглед на дефиницията за редки тумори в контекста на здравните политики. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2023Nov.5 [cited 2024Jun.15];14(2):6-12. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/182