1.
Грудева-Попова Ж, Попов В, Белева Е, Калинов Ж, Райчева Г, Вълчева М. Адренокортикален карцином, асоцииран с белодробна тромбоемболия – литературен обзор и клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2016Dec.15 [cited 2024Jun.12];7(4):3-. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/39