1.
Мусурлиева Н. Връзка между орално и общо здраве – клиничен случай на пациент с цитомегаловирус, токсоплазмоза и множествен кариес. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2018Sep.15 [cited 2024Apr.22];7(2):26-7. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/53