1.
Митова Е, Искров Г. Епидемиология на Х-свързаната хипофосфатемия. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Mar.28 [cited 2022Aug.17];10(1):26-0. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/67