1.
Камушева М, Въндева С, Еленкова А, Захариева С, Петрова Г. Клинични ползи и финансова тежест на pasireotidе. Редки болести и лекарства сираци [интернет]. 30Юли2019 [цитиран 16Сеп2019];10(2):10-7. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/70