Гигантски артерио-венозен хемангиом на делтоиден мускул

  • Александър Георгиев
  • Силвия Цветкова
Keywords: хемангиом, артерио-венозен хемангиом, КТ ангиография

Abstract

Представяме рядък случай на 13-годишен пациент от мъжки пол, източноевропейска популация с оплаквания от болка, дискомфорт и поява на подутина и синина в областта на ляво рамо. След извършена нискодозова компютър-томографска ангиография се доказа гигантски, сегментен, артерио-венозен хемангиом. Предложени са редица хипотези за патогенезата на детските хемангиоми, но точната етиология на тези лезии остава неизяснена. Според широките схващания най-засегнати са индивиди от женски пол в кавказката популация. Хемангиомите често са свързани и с аномалии в развитието и проявяват характерно поведение във времето с фаза на обратно развитие. Макар и доброкачествени, хемангиомите могат да доведат до сериозни и трайни увреди, особено такива, разположени в дълбочина, в близост до кости, ставни междини или паренхимни органи. Предизвикателството пред клиницистите е да разпознаят кои хемангиоми се нуждаят от бдително наблюдение и / или оперативна намеса.

References

Khan ZA, Boscolo E, Picard A, et al. Multipotential stem cells recapitulate human infantile hemangioma in immunodeficient mice. J Clin Invest. 2008 Jul;118(7):2592-9. DOI: https://doi.org/10.1172/JCI33493

Jinnin M, Medici D, Park L, et al. Suppressed NFAT-dependent VEGFR1 expression and constitutive VEGFR2 signaling in infantile hemangioma. Nat Med. 2008 Nov;14(11):1236-46. DOI: https://doi.org/10.1038/nm.1877

Drolet BA, Esterly NB, Frieden IJ. Hemangiomas in children. N Engl J Med. 1999 Jul 15;341(3):173-81. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJM199907153410307

Chiller KG, Passaro D, Frieden IJ. Hemangiomas of infancy: clinical characteristics, morphologic subtypes, and their relationship to race, ethnicity, and sex. Arch Dermatol. 2002 Dec;138(12):1567-76. DOI: https://doi.org/10.1001/archderm.138.12.1567

Waner M, North PE, Scherer KA, et al. The nonrandom distribution of facial hemangiomas. Arch Dermatol. 2003 Jul;139(7):869-75. DOI: https://doi.org/10.1001/archderm.139.7.869

Finn MC, Glowacki J, Mulliken JB. Congenital vascular lesions: clinical application of a new classification. J Pediatr Surg. 1983 Dec;18(6):894-900. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-3468(83)80043-8

Munden A, Butschek R, Tom WL, et al. Prospective study of infantile haemangiomas: incidence, clinical characteristics and association with placental anomalies. Br J Dermatol. 2014 Apr;170(4):907-13. DOI: https://doi.org/10.1111/bjd.12804

Frieden IJ, Reese V, Cohen D. PHACE syndrome. The association of posterior fossa brain malformations, hemangiomas, arterial anomalies, coarctation of the aorta and cardiac defects, and eye abnormalities. Arch Dermatol. 1996 Mar;132(3):307-11. DOI: https://doi.org/10.1001/archderm.132.3.307

Goldberg NS, Hebert AA, Esterly NB. Sacral hemangiomas and multiple congenital abnormalities. Arch Dermatol. 1986 Jun;122(6):684-7. DOI: https://doi.org/10.1001/archderm.122.6.684

Published
2021-01-12
How to Cite
1.
Георгиев А, Цветкова С. Гигантски артерио-венозен хемангиом на делтоиден мускул. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Jan.12 [cited 2022Jun.26];11(4):8-11. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/130
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)