[1]
Райчева, Р. and Стефанов, Р. 2018. Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на междинната мезо среда между България и добрите международни практики. Редки болести и лекарства сираци. 9, 1 (Mar. 2018), 13-27. DOI:https://doi.org/10.36865/2018.v9i1.10.