[1]
Искров, Г. and Стефанов, Р. 2020. Европейските референтни мрежи в условията на пандемия – стъпка в бъдещето?. Редки болести и лекарства сираци. 11, 2 (Jul. 2020), 3-4. DOI:https://doi.org/10.36865/2020.v11i2.110.