[1]
Мермеклиева, Е. 2020. Съвременна диагностика на наследствените ретинални дистрофии. Редки болести и лекарства сираци. 11, 3 (Oct. 2020), 9-14. DOI:https://doi.org/10.36865/2020.v11i3.116.