[1]
Искров, Г. and Стефанов, Р. 2020. Регламент (ЕО) № 141/2000 за лекарствата сираци – 20 години по-късно. Редки болести и лекарства сираци. 11, 3 (Oct. 2020), 3-4. DOI:https://doi.org/10.36865/2020.v11i3.119.