[1]
Искров, Г. and Стефанов, Р. 2021. Редките болести през 2020 г. – какво научихме? . Редки болести и лекарства сираци. 11, 4 (Jan. 2021), 3-4. DOI:https://doi.org/10.36865/2020.v11i4.124.