[1]
Станчева, М., Тодорова, А., Тодоров, Т., Атемин, С., Павлова, З., Туртуриков, И., Кадийска, Т., Маринова, Е., Попова, Д. and Аланай, Я. 2021. Клинична картина и генетични корелации при български пациенти с мутации на SPATA 5 ген. Редки болести и лекарства сираци. 11, 4 (Jan. 2021), 19-23. DOI:https://doi.org/10.36865/2020.v11i4.126.