[1]
Цолов, Р. and Йорданов, Г. 2021. Случай на лечение и проследяване на медикаментозно-индуцирана остеонекроза на челюстите с приложение на PRF. Редки болести и лекарства сираци. 11, 4 (Jan. 2021), 12-15. DOI:https://doi.org/10.36865/2020.v11i4.128.