[1]
Станчева, М., Масларска, Р., Георгиева, Р., Транг, Х., Бужемла, И., Вера, Л., Бургад, К., Льо Морван, Н. and Капри, И. 2021. Клиничен случай с централен хиповентилационен синдром, дължащ се на мутация на PHOX2B гена. Редки болести и лекарства сираци. 12, 1 (Apr. 2021), 5-9. DOI:https://doi.org/10.36865/2021.v12i1.134.